samedi/zaterdag 29 septembre/september 2018

 

Phare/Eglise Saint-Louis, rue de l'Epidème 2, Tourcoing (Frankrijk)

 

 

La milonga éphémère du Phare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tourcoing is een Franse industriestad die net over de grens met België ligt. Veel valt er niet te beleven voor de 92.000 inwoners, maar er zijn zo van die dagen...

 

Tourcoing est une ville industrielle française qui se trouve tout près de la frontière belge. Les danseurs tango parmi les 92 000 habitants n’ont jamais l’occasion d’aller à une milonga dans leur ville, mais aujourd’hui c’est l’exception.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograaf, tangodanser en dj Antonio Moonlight deinst er niet voor terug ook milongas te organiseren. Vorig jaar begon hij met een wekelijks oefensalon op dinsdag. Af en toe komt hij ook af met iets heel speciaals, zoals dit salon hier. Aangezien we de dag nadien sowieso naar Rijsel zouden gaan voor de laatste milonga van het seizoen in de Vieille Bourse, leken we af te stevenen op een tangoloze zaterdagavond met cinema'tje, spaghetti gaan eten of indien niet genoeg inspiratie filmpje gezellig thuis bekijken.

 

Antonio Moonlight est photographe, danseur de tango et DJ. Il n’a pas peur d’organiser aussi des milongas. L’année dernière il commença avec une pratique hebdomadaire le mardi soir à Villeneuve d’Asc. De temps en temps il organise aussi des milongas bien particulières comme celle-ci.

Le lendemain on avait prévu de toute façon d’aller en France pour la dernière milonga à la Vieille Bourse. Par conséquent on n’envisageait pas d’aller en France deux fois en deux jours. Je croyais qu’on acheminait à une soirée, et oui sans tango, qui aboutirerait à une visite au cinéma ou au bistrot pour y manger un spaghetti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar dan opeens vielen mijn ogen op Facebook op dit evenement. Veel tijd om te beslissen was er niet, want 't was ondertussen al tegen de middag. Maar de verleiding om te dansen in een kerk waar nog maar 1 keer een milonga plaatsvond, daar konden we moeilijk aan weerstaan.

 

Mais après avoir vu apparaître cet évenement sur Facebook, je ne peux pas résister et après avoir concerté avec mon partenaire -photographe on décide de faire le déplacement. En fin de compte ce n’était que la deuxième fois qu’il y avait une milonga dans cette église.

 

 

 

 

 

 

 

We hadden toch wel een beetje een bang hartje dat er misschien niet veel volk zou zijn, want op luttele kilometers van Tourcoing was er ook een speciaal tangosalon bij Tango-aux-Frontières in Moeskroen met een zaal aangekleed in de kleuren van de regenboog. Maar Tourcoing ontgoochelde niet, integendeel zelfs.

 

On craignait un peu que la milonga n'attirerait pas suffisamment de gens. A peu de kilomètres de Tourcoing il y avait aussi une milonga chez Tango-aux-Frontières à Mouscron avec une salle décorée de couleurs de l'arc-en-ciel. Mais Tourcoing ne nous décevait pas, bien au contraire!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De sfeerverlichting, de muziekkeuze (met tussenin ook af en toe was alternatieve tangomuziek), de goeie dansvloer, de projectie, het plaatje klopte helemaal!

 

L’éclairage d’ambiance, le choix de la musique (avec aussi de la musique tango alternative), la bonne piste de danse, les projections, personne ne pouvait faire mieux que ça !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiernaast een aanklacht op het opsluiten van vogels in kooien. Toen God de mens schiep, had hij zeker nooit gewild dat mensen vogels in kooien zouden houden. Vogels dienen vrij te zijn, net zoals de mens.

 

Voici une plainte contre l'enfermement d'oiseaux dans des cages. Quand Dieu créa l'homme, il n'a certainement jamais voulu que les hommes mettent en cage les oiseaux. Les oiseaux doivent être libre, tout comme l'homme.

Vooraleer ons verder te verdiepen in de milonga, neem ik jullie even mee naar buiten. Voor de kerk zijn kunstwerken neergezet van Vincenzo Mamone, een kunstenaar uit Calabrië die zich 22 jaar geleden in Tourcaing vestigde en een boodschap heeft. De kunstenaar bekend als Enzus maakt kunstwerken die op de een of andere manier te maken hebben met vrijheid.

 

Avant de nous aprofondir plus dans la milonga, je invite à me suivre dehors. Devant l’église il y a plusieurs pièces d’art singulières. Vincenzo Mamome en est le créateur. Il y a 22 ans, l’italien de la Calabre s’installa à Tourcaing. L’artisan, mieux connu par le nom Enzus, dédie tous ses oeuvres à la liberté.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierboven een hommage aan Charlie Hebdo, de Franse striptekenaar die cartoons maakte van Allah en daarom vermoord werd bij zijn kantoor in Parijs. Zijn sculptuur stelt een stervende man voor die zijn pen of potlood (3,5 meter lang) doorgeeft zodat zijn werk zou voortgezet worden.

 

Ci-dessus un hommage à Charlie Hebdo, le dessinateur français, qui fut tué à Paris en raison de ses cartoons d’Allah. La sculpture nous montre un homme qui est en train de mourir et qui passe son crayon (de 3,5 mètres de longeur) à quelqu’un d’autre pourque son oeuvre puisse continuer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kerk dateert van tussen 1894 en 1897. Na het verdwijnen van de industrie in de loop van de 20ste eeuw verpauperde de buurt en ging ook de staat van de kerk achteruit. Wegens instortingsgevaar werd ze in 2002 gesloten. Tot een sloping kwam het niet. Monumentenzorg liet het niet toe. De overheid verkocht de kerk aan Silvany Hoarau, een dakwerker en timmerman, die de kerk liefdevol restaureerde. De man richtte een deel ervan in als woonruimte voor zichzelf. De rest van de kerk staat ten dienste van wie ervan gebruik wil maken voor concerten, dansavonden, seminaries, yogaklassen...

 

L’église fut construit entre 1894 et 1897. Après la disparition de l’industrie au cour du vingtième siècle, le voisinage s’appauvrit et l’état de l'église devint de plus en plus mauvais. Pour raisons de sécurité (risque d'effrondement) l'église est fermée et menacée de démolition. Silvany Hoarau, Campagnon couvreur maîtrisant l'art de la charpente par amour du trait et du bois décide de la sauver. Il la restaure et y aménage des appartements pour soi-même. Du reste il en fait un lieu culturel. Ceux qui veulent en faire usage sont la bienvenue pour des concerts, des soirées dansantes, des séminaires, des classes de yoga...

 

 

 

 

 

 

 

 

In de ruimte is ook een bar ingericht. Het is de bedoeling hier een eigen biersoort te verkopen: l'Ô de Saint Louis.

 

Pour financer tout, Silvany lance une bière, l'Ô des Saint Louis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We mogen dan wel in een ontwijde kerk zijn, toch gebeuren er soms mirakels. De dame waarmee ik deze tanda dans, ontdekte de tango pas 4 weken geleden. De kruispas en de giro kende ze nog niet. Maar volgen deed ze zoals iemand die al jaren tango danst. Incroyable, mais vrai!

 

Bien que l’église fut désacrée, il se passe encore des miracles. La dame que j’invitait à danser, ne découvrit le tango qu'il y a à peine 4 semaines. Elle ne connaît pas encore le pas croisé ni le giro. Mais elle suivait mon guidage comme si elle dansait déjà depuis plusieurs années. Incroyable, mais vrai !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot nog even toelichten waarom de kerk na de restauratie de naam Phare kreeg. Omdat het een vuurtoren wil zijn voor de buurt, een plaats waar mensen samenkomen, net zoals een kerk dat ook is.

 

Finalement j’aimerais vous éclairer pourquoi avoir été restaurée, l’église reçut le nom ‘Phare”. Le propriétaire veut qu’elle reste une phare pour tout le voisinage, un lieu de rencontre, comme avant quand on y allait le jour de la messe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de milonga kon je ergens in Villeneuve d'Asc een workshop volgen met als lesgevers Sergio Wolf en Jessica Borotto. Omstreeks 22.00 uur tonen de maestros een staalkaart van hun kunnen, met een tango, een tangowals en een milonga.

 

Avant la milonga on pouvait suivre un stage à Villeneuve d’Asc avec Sergio Wolf et Jessica Borotto. A 22 hs les maestros nous montrent ce dont ils sont capables avec un tango, un valse et une milonga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het koppel danst op heel sensuele manier, met een verfijnde abrazo.

 

Le couple danse d’une manière très sensuelle, dans un abrazo rafiné.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergio is geboren in Buenos Aires, maar woont al geruime tijd in België Hij heeft een tangoschool in Eupen. Les geeft hij momenteel in Brussel, Luik, Düren en Verviers.

 

Sergio fut né à Buenos Aires, mais vit déjà depuis bien des années en Belgique. Son école de danse se trouve à Eupen. En ce moment il donne des cours de tango  à Bruxelles, Liège, Düren et Verviers.