donderdag 12 april 2018

 

Intensive Danse, Centro Commercial Olympiades, 105, rue de Tolbiac, 75013 Paris

 

 

Abrazo Tango

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le métro m'emmène à Tolbiac, dans un quartier dans le sudest de Paris.

 

Met de metro gaat het naar Tolbiac, dat in een wijk ligt in het zuidoosten van Parijs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'école de danse organise 3 fois par semaine une milonga, chaque fois précédée d'un cours dans le local en bas pour ceux qui y ont envie.

 

De plaatselijke dansschool Intensive Danse organiseert 3 keer per week een milonga, met telkens een les voordien voor zij die daar zin in hebben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cours sont donnés en partie par Fernando Rui Riguiera.

 

De lessen worden gegeven door o.a. Fernando Rui Riguiera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici des cours avec d'autres professeurs.

 

Hier zien we een ander danskoppel les geven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au rez-de-chaussée une multitude de danseurs s'est rassemblée pour la milonga. Pour un jour de travail c'est quand même spécial.

 

Terwijl de lessen op de benedenverdieping plaatsvinden, kan er op het gelijkvloers in een grote zaal gedanst worden. Er is veel volk, wat verwonderlijk is, want het is donderdagnamiddag, een gewone werkdag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici le programme de chaque semaine/Ziehier het uurrooster van de milonga's:

 

- lundi/maandag: Abrazo Tango du Lundi: de 19h00 à 2h00

- jeudi/donderdag: Abrazo Tango: 15h00 à 20h00

- samedi/zaterdag: Abrazo Tango: 15h00 à 20h00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme dans la plupart des salles de danse à Paris, il y a de l'eau et c'est gratuit!

 

Zoals in de meeste danszalen in Parijs, is het water gratis!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plancher est impeccable, ...

 

De vloer is perfect, ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... ainsi que le DJ, qui est toujours le même le jeudi après-midi.

 

... de dj ook. Op donderdag is het altijd dezelfde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ambiance est très chaleureuse et les gens contents de pouvoir figurer devant la caméra, à peu d'exceptions (un moslima demande de ne pas être photographiée, car dans sa culture ce n'est pas permis de danser le tango).

 

 

Er heerst een gezellige, hartelijke sfeer en heel wat mensen vinden het leuk op de foto te mogen. Let wel, er zijn ook uitzonderingen. Een moslimvrouw vraagt om niet gefotografeerd te worden, omdat dat niet toegelaten is volgens haar cultuur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A deux reprises les tandas réguliers sont interrompus pour autre chose: la première fois c'est pour une chanson de rock des années 1950.

 

Twee keer worden de tandas onderbroken voor iets anders: de eerste keer om een liedje uit de jaren 1950 te spelen waarop kan worden geswingt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La deuxième fois c'est pour célébrer deux anniversaires.

 

De tweede keer is het om twee verjaardagen te vieren.