samedi/zaterdag 7 avril/april 2018

 

Studio Gambetta, 64 rue Orfila, 75020 Paris

 

 

Le Paradis Gambetta

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Studio Gambetta se situe pas loin du cimetière de Père Lachaise.

 

Studio Gambetta  ligt niet ver van het kerkhof Père Lachaise.

 

 

 

 

 

 

 

 

L'établissement dispose de deux salles de danse. Dans la salle en haut on joue normalement de la musique classique.

 

De zaak beschikt over twee zalen. In de bovenzaal wordt er op de wekelijkse milonga op zaterdagavond normaal gezien alleen maar traditionele tangomuziek gedraaid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la salle en bas, nettement plus grande, les DJs musicalisent du tango classique, nuevo et alternatif.

 

In de veel grotere benedenzaal, leggen de dj's voor een mix van traditionele, alternatieve en neo tango's.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les propriétaires du Paradis Gambetta sont très en faveur de la musique néo et alternative. Le 29 avril ils acceuillent Otros Aires pour un concert dans une autre salle à Paris, où ils organisent aussi des milongas.

 

De eigenaars van de Paradis Gambetta zijn zeer positief tegenover neo en alternatieve tangomuziek. Op 29 april ontvangen ze Otros Aires in een andere zaal in Parijs, waar ze regelmatig milonga's organiseren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les milongas au Studio Gambetta ont lieu chaque samedi, depuis 7 ans.

 

De milongas in de Studio Gambetta vinden plaats elke zaterdag en dit al sedert 7 jaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DJ Ben me confie qu'il peut aussi bien mettre des tangos classiques, mais qu'il aime bien aussi mettre à l'écoute de l'alternatif. Ses références et amis dans le DJing s'appellent DJ Sara d'Ajello Caracciolo (Naples), ainsi que DJ Oker et DJ Yves "El Giocher" (Barcelone). Selon les dates, il musicalise les premières parties du Paradis, parfois aussi l'After.

 

Dj Ben zegt me dat hij net zo goed traditionele tangomuziek kan draaien, maar dat hij er telkens naar uitziet met alternatieve tangomuziek te mogen uitpakken. Wanneer hij vrij is, is hij steeds van de partij in de Paradis, meestal om tijdens de eerste helft van de avond muziek te draaien.